PatentVista.nl

Octrooien, octrooikosten en octrooi-informatie

EUROPESE OCTROOIAANVRAAG

Octrooibescherming in Europa

Octrooibescherming in Europa is gebaseerd op twee systemen, (1) de nationale octrooistelsels van Europese landen zelf en (2) het Europese octrooistelsel. Het laatste is recent uitgebreid met de instelling van het EU-eenheidsoctrooi.Het Europees octrooistelsel is gebaseerd op het Europees Octrooiverdrag (EOV), ook wel het Verdrag van München (1973) genoemd. Een Europese octrooiaanvraag verloopt via het Europees Octrooibureau EOB (European Patent Office EPO) dat vestigingen heeft in München, Berlijn en Rijswijk.

Een Europese octrooiaanvraag kan in principe voor alle hieronder vermelde landen in één keer worden aangevraagd. De keuze van het aantal Europese landen kan de indiener zelf bepalen.

Aangesloten landen Europees Octrooiverdrag
AlbaniëIJslandPortugal
BelgiëItaliëRoemenië
BulgarijeKroatiëSan Marino
CyprusLetlandServië
DenemarkenLiechtensteinSlovenië
DuitslandLitauenSlowakije
EstlandLuxemburgSpanje
FinlandMaltaTjechië
FrankrijkMonacoTurkije
GriekenlandNederlandYoegoslavië (voorm)
Gr-BrittanniëNoorwegenZweden
HongarijeOostenrijkZwitserland
IerlandPolen

Aanvraagprocedure EP

De aanvraagprocedure voor een zogenaamd 'EP' kan via een eerdere nationale aanvraag worden ingediend of direct als Europese aanvraag. De figuur geeft aan hoe de procedure verloopt en welke termijnen ermee gemoeid zijn.

schema ep-aanvraag

Net zoals bij de nationale aanvraag leidt een Europese aanvraag ook na 18 maanden tot publicatie van de aanvraag. De afhandeling van een Europese aanvraag duurt in totaal gemiddeld 4 jaar.

Brexit

Heeft de Brexit effect op het Europees octrooiverdrag?

Het is nog onduidelijk of het voornemen van Groot-Brittannië om de Europese Unie te verlaten ook effecten zal hebben op de uitvoering van het Europese octrooiverdrag. In principe voorziet het verdrag in een samenwerking tussen 36 Europese landen waar ook landen bij horen die geen EU-lid zijn. Dus als zodanig zouden er geen effecten te verwachten zijn van de Brexit. Anders ligt dat bij het gemeenschapsoctrooi dat juridisch gezien sterker verbonden is met het Europese rechtsstelsel.Meer dan EP?

Wanneer een uitvinder/ aanvrager ook bescherming voor zijn vinding wil in andere landen dan die het Europees Octrooiverdrag hebben ondertekend dan kan dat via de PCT-route. Lees verder bij PCT-route.

Naast de PCT-route bestaan er ook regionale octroobureaus die in specifieke geografische regio's op de wereld actief zijn voor het toekennen van octrooirechten, lees hierover bij regionale aanvraag.

©2006-2017 Patentvista.nl