PatentVista.nl

Octrooien, octrooikosten en octrooi-informatie

INTERNATIONALE AANVRAAG - PCT ROUTE

Wereldoctrooi?

Op dit moment zijn 189 landen bij de Patent Cooperation Treaty (PCT) aangesloten.De PCT is een samenwerkingsverdrag dat voorziet in erkenning van octrooirechten in de aangesloten landen. De World Intellectual Property Organization WIPO voert het beheer over de verdragsuitvoering.

Aanvragen die via de PCT-route verlopen duidt men vaak aan als een wereldoctrooi. Een wereldoctrooi bestaat eigenlijk niet. Wel stelt het volgen van de PCT-route de aanvrager in staat tegelijkertijd een octrooiaanvraag in te dienen in alle 189 PCT-verdragsstaten. Dat komt niet vaak voor vanwege de kosten om in al die landen het octrooirecht in stand te houden. De term 'wereldoctrooi' verwijst naar de brede regionale bescherming die via de PCT-route verkregen kan worden.

PCT vs octrooiverlening

Belangrijk is verder dat een PCT-octrooiaanvraag op zich niet tot octrooiverlening leidt. Een aanvraag via de PCT-route is een administratieve procedure die zich alleen richt op het bepalen van octrooieerbaarheid van de ingediende aanvraag. WIPO besteedt de internationale nieuwheidsonderzoeken die daarvoor nodig zijn meestal uit aan het Europees Octrooibureau EOB of de United States Patent Organization USPTO.

Nieuwheidsonderzoek

Het resultaat van een PCT-aanvraag leidt dus tot beoordeling van de aanvraag via een internationaal nieuwheidsonderzoek en de publicatie daarvan.Met deze resultaten kan een octrooiaanvrager in de landen die bij de PCT zijn aangesloten een nationale octrooiaanvraag indienen. Nationale octrooibureaus accepteren het nieuwheidsrapport van WIPO vrijwel altijd. Het voordeel van de PCT-route is dus dat met een nieuwheidsonderzoek in vrijwel alle landen die bij de PCT zijn aangesloten ook de nationale octrooiprocedure doorlopen kan worden.

Schema PCT-aanvraag

Het schema toont de verschillende stadia van de PCT-procedure. Het doorlopen van de hele PCT-procedure duurt ongeveer 30 maanden. Daarna stopt de PCT en gaat de aanvraag over in de nationale fasen in al die landen die door de octrooiaanvrager zijn aangewezen.

schema pct-aanvraag

PCT-aanvragen 2004-2014

Onderstaande grafiek toont het aantal PCT-aanvragen in de periode 2004-2014. Het zijn bijna 1.5 miljoen aanvragen. Niet alle aanvragen resulteren in toekenning van een octrooi. Dat aantal zal lager uitvallen.

Het aantal PCT-aanvragen stijgt gestaag over de weergegeven periode. In 2009 was er een kleine terugval. China is een grote aanvrager en zorgde voor het grootste deel van de stijging. Andere opkomende landen zijn India en Zuid Korea die ook een belangrijk deel van de stijging van het aantal PCT-aanvragen voor hun rekening namen. De cijfers zijn ontleend aan de statistieken van WIPO.

©2006-2017 Patentvista.nl