PatentVista.nl

Octrooien, octrooikosten en octrooi-informatie

TRIADE-OCTROOIEN

Triade-octrooien

octrooifamilies

Wanneer een octrooi in meer dan één land wordt aangevraagd, ontstaat een 'octrooifamilie'. Binnen de octrooifamilie zijn alle octrooiaanvragen aan elkaar gelijk. Het enige verschil zit in het land waar ze geldigheid krijgen. Een octrooifamilie wordt ook wel aangeduid als een bundel equivalente octrooirechten.

triadische octrooifamilies

Een speciale vorm van een octrooifamilie is het triade-octrooi. Het zijn octrooien die zowel bij het Europees Octrooibureau EPO, het Amerikaanse Octrooibureau USPTO als het Japanse Octrooibureau JPO, worden ingediend. Triade-octrooien hebben meestal een groot technisch en/of economisch belang voor de octrooiaanvrager.

De aanvragen via JPO en het USPTO geven bescherming binnen de grenzen van Japan en de Verenigde Staten. Bij een Europese octrooiaanvraag ligt dat anders. Daar moet de aanvrager kiezen uit de 36 landen die bij het EPO zijn aangesloten. Gemiddeld kiezen aanvragers acht Europese landen.

Zo kunnen triadische octrooifamilies - in geografische dekking - toch onderling van elkaar verschillen.naar boven

Aanvraagvoorkeuren

In de tabel staan de aanvraagvoorkeuren van aanvragers uit Europa, de VS en Japan.

Octrooibureaus
Herkomst aanvragersUSPTOJPOEPO
Europa231
VS123
Japan213

Europese uitvinders vragen meestal eerst een octrooi aan via het Europees Octrooi Bureau (EPO) en vervolgens bij het Amerikaanse Octrooibureau. Als derde vragen zij octrooi aan in Japan.

Amerikaanse uitvinders vroegen tot ongeveer eind 90-er jaren eerst in de VS octrooi aan en daarna in Europa en Japan. Tegenwoordig geven zij de voorkeur aan een Japanse octrooiaanvraag en pas daarna een in Europa. Japanners kiezen eerst octrooibescherming in Japan, daarna de VS en als laatste Europa.

geografische herkomst aanvragen

Omdat triade-octrooien vaak een groot economisch of technisch belang hebben voor de uitvinder, kwamen de meeste aanvragen voor triadische octrooien uit hooggeïndustrialiseerde landen. Met de opkomst van innovative Aziatische landen zoals China, Korea en India treedt er een verschuiving op in de herkomst van triadische octrooien. De onderstaande tabel laat in procenten de herkomst zien in 2011.

Herkomst triaden%
Europa27.5%
VS29.0%
Japan31.4%
Overige landen12.1%

Deze aantallen houden nog geen rekening met de omvang van de bevolking en zeggen dus niets over het relatieve belang van de herkomst. Gemiddeld worden er 34 triade-octrooien per miljoen inwoners van een land aangevraagd.

naar boven

OESO-statistieken

De OESO in Parijs telt het aantal triade-octrooien als indicatie voor innovatie. De methodologie van de OESO gaat uit van de prioriteitsdatum van de getelde octrooiaanvragen omdat deze datum het dichtste bij de uitvindingsdatum ligt.

absolute aantallen

De OESO registreert het aantal triadische octrooifamilies als absolute aantallen. Het gemiddelde aantal bedroeg ongeveer 43.600 octrooifamilies. Dit aantal bleef langere tijd vrij stabiel. Wel traden er veranderingen op in de landen van herkomst van de triadische octrooiaanvragen. Onderstaande tabel geeft het absolute aantal triadische octrooifamilies weer in 2013.

GRAFIEK

relatieve aantallen

Naast het absoluut aantal aanvragen berekent de OESO ook het aantal triadische octrooifamilies per miljoen inwoners van een land. Dit is een betere indicatie voor de regionale innovativiteit. Onderstaande grafiek toont deze relatieve aantallen.

GRAFIEK

Bron OESO

naar boven

©2006-2017 Patentvista.nl