PatentVista.nl

Octrooien, octrooikosten en octrooi-informatie

TOPOGRAFIE VAN HALFGELEIDERS

Wat zijn halfgeleiders?

Geleiding van electrische stroom is afhankelijk van de materie die als geleider dient. Goed geleidende materialen zijn koper en in het algemeen metalen. Slecht geleidende materialen zijn glas en rubber die vanwege hun slecht geleidende eigenschappen vaak als isolatie in gebruik zijn.geleidingscapaciteit

Materialen die noch volledig geleiden noch isoleren maar een beperkte geleidingscapaciteit hebben, staan bekend als 'halfgeleiders'. Meestal zijn het materialen die zelf geen geleidende eigenschappen hebben maar die door een kleine verontreiniging (toevoeging van geleidend materiaal) een beperkt geleidend vermogen krijgen.

soorten halfgeleiders

Geheugenchips, transistoren en diodes zijn halfgeleiders. Ze staan ook bekend onder de naam microprocessoren. In vrijwel alle moderne apparaten zijn microprocessoren verwerkt.

gelaagdheid

De meeste chips bestaan uit verschillende lagen. De gelaagdheid van de chip en het ontwerp dat daarbij hoort, vallen binnen de topografie en dus ook binnen de bescherming.

voorbeeld topografie van halfgeleider

Onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een topografie van een halfgeleider.

De afbeelding is ontleend aan een Amerikaans octrooi (US 4,652,992) dat op 24 maart 1987 werd verleend voor een octrooiaanvraag met de titel 'Topography of integrated circuit CMOS microprocessor chip'.

Topografie

De topografie van een halfgeleiderproduct bestaat uit de reeks samenhangende beelden waarmee het product wordt opgebouwd. Iedereen kent wel de afbeeldingen waarop de contactlijnen staan van een electronische printplaat. Dat is de topografie van de chip of halfgeleider. Het heeft dezelfde functie als een landkaart, ook die markeert verbindingen tussen landen, regio's en plaatsen door het aangeven van wegen, kanalen enzovoort. Halfgeleiders zijn meestal opgebouwd uit meer dan een laag zodat er sprake is van meerdimensionaliteit. De bescherming van de topografie omvat ook de verticale gelaagdheid van de halfgeleider.

is topografie intellectueel eigendom?

Topografieën van halfgeleiders worden ontworpen door mensen en ontstaan dus als intellectueel product van die mensen. Daarmee valt een topografie binnen de bescherming van intellectueel eigendom. Ook hierbij geldt dat er sprake moet zijn van nieuwheid. Een simpele kopie van bestaande topografieën kan niet beschermd worden. Wanneer sprake is van een geheel vernieuwende combinatie van topografieën dan kan er wel sprake zijn van bescherming. Samengevat moet er dus of sprake zijn van een geheel nieuwe topografie of van een geheel nieuwe combinatie van bestaande topografieën.

Voor de gebruiker of importeur van een halfgeleider is het van belang te weten of de topografie niet beschermd is door auteursrecht of door octrooirecht van enkele van de samenstellende delen van de halfgeleider

Wetgeving

De 'Wet voor de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderproducten' trad in 1987 in werking en volgde op de Amerikaanse 'Semiconductor Chip Protection Act' die in 1984 werd aangenomen in het Amerikaanse Congres. Het staat ook bekend als chipsrecht.

bescherming

Een aanvraag voor de bescherming van topografieën van halfgeleiders kunt u indienen bij het Agentschap NL. De aanvraagkosten bedragen 79,- en er zijn verder geen jaartaksen voor de instandhouding verschuldigd. Bescherming duurt maximaal tien jaar na de indieningsdatum.

De bescherming kan gelden voor alle landen van de Europese Unie. Wel is het noodzakelijk om in sommige Europese landen een tijdelijke registratie te doen. De topografie van een halfgeleider kan ook buiten de EU beschermd worden door de regelingen die hiervoor in het IPIC-verdrag (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits) en de TRIPS-overeenkomst zijn vastgelegd.


©2006-2017 Patentvista.nl