PatentVista.nl

Octrooien, octrooikosten en octrooi-informatie

HANDELSNAAMRECHT

Handelsnaamwet

Artikel 5 luidt:

'Het is verboden een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voorzover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.'

Alle handelsnamen die worden gevoerd, worden door de Handelsnaamwet tegen verwarring beschermd, ongeacht of die namen zijn geregistreerd.

Deze bescherming geldt volgens de jurisprudentie, ook voor de handelsnamen die thans niet meer, maar in het recente verleden nog wel werden gevoerd. Voorts blijkt uit de jurisprudentie dat de 'aard' van een onderneming en de 'vestigingsplaats', begrippen zijn die ruim dienen te worden opgevat.

Dit laatste betekent dat wanneer er geen verwarring bij het publiek optreedt, eenzelfde handelsnaam in gebruik kan zijn door een bedrijf dat in een andere regio gevestigd isHandelsnaam of merk?

Het is niet altijd duidelijk of een een bedrijfsnaam een handelsnaam is of een merk. Dit geldt met name voor domeinnamen waarvan er inmiddels miljoenen in gebruik zijn. Omdat bedrijven domeinnamen gebruiken om zich op het world wide web te onderscheiden van anderen, zullen juristen steeds vaker geconfronteerd worden met de vraag of het een handelsnaam of merknaam betreft en, nog belangrijker, wie de oudst rechthebbende is.

Bij gebruik in de Benelux gelden de Benelux Merkenwet (BMW) en in Nederland de Handelsnaamwet. Domeinnamen worden echter in de digitale ruimte gebruikt dus kunnen heel andere situaties ontstaan die betrekkelijk nieuw zijn in het gebied van merken- en handelnaamrecht. Lees verder op www.domjur.nl voor jurisprudentie over domeinnamen.

Handelsnaam- of merkenrecht?

verschil en keuze

Veel ondernemingen beschermen hun handelsnaam dan ook door de naam ook als merk te laten registreren waardoor gebruik door een andere onderneming - in ieder geval binnen de Benelux - niet meer mogelijk is. Het criterium van de vestigingsplaats zoals in de Handelsnaamwet geldt, is in dat geval niet meer van toepassing.

Merkregistratie heeft als voordeel dat ook logo's en andere onderscheidingstekens beschermd zijn zodat het mogelijk is misbruik tegen te gaan. Hetzelfde geldt voor domeinnamen. Een merkregistratie heeft naast de officiële bescherming meteen ook een afschrikwekkend effect.

Misbruik wordt gestraft en kan een dure grap zijn wanneer de rechter een dwangsom of schadevergoeding op zou leggen.

Zie verder bij merkenrecht.

Inbreuk op handelsnaamrecht

naar de rechter

Uit het handelsnaamrecht vloeit voort dat iedereen die zich door een bepaalde handelsnaam benadeeld voelt, bijvoorbeeld wanneer je een sterk gelijkende handelsnaam gebruikt, aan de kantonrechter een uitspraak kan vragen. Het is ook mogelijk wanneer er veel haast bij is, om in een een kort geding een (voorlopige) uitspraak van de president van de rechtbank te verkrijgen.

Inbreuk op een handelsnaam van een ander kan bestraft worden met de opdracht die inbreuk onmiddellijk te staken en om de gebruikte naam die de verwarring veroorzaakt, direct door een minder verwarrende handelsnaam te vervangen.

Om de inbreukmaker tot actie aan te sporen kan de rechter de inbreukmaker een dwangsom opleggen. Ook een veroordeling tot het betalen van een schadevergoeding kan in het vonnis worden opgenomen.

De rechter kan de inbreukmaker niet bevelen zijn onderneming te sluiten of stil te leggen.

©2006-2017 Patentvista.nl