PatentVista.nl

Octrooien, octrooikosten en octrooi-informatie

MERKENRECHT of TRADEMARK

Merkenrecht

communicatiemiddel

Merken worden gebruikt als visuele herkenning van producten of diensten. Veel bedrijven en organisaties hebben een eigen merk waarmee ze hun identiteit en producten of diensten duidelijk herkenbaar maken voor hun doelgroepen. Een merk is een communicatiemiddel bij uitstek.

Beroemde merken zoals dat van Apple hebben een wereldwijde bekendheid gekregen. Niemand hoeft meer na te denken over de betekenis van het Apple-logo. De 'appel met de hap eruit' communiceert 'kwaliteit', 'innovativiteit' en 'design'. De wereldwijde bekendheid van dit logo is inmiddels zo groot dat het een waarde van enkele miljarden euros representeert.merken, soorten en maten

Het aantal variaties in merken is bijna onbeperkt. Beeldmerken, logo's, woordmerken, vormen, kleuren of combinaties van beeld, woord, kleur en tekst geven eindeloos veel mogelijkheden om merken te ontwerpen. Een specifieke combinatie van beeld, tekst, kleur en vorm maakt een merk tot wat het is, een herkenning in de markt dat een bedrijf, product of dienst ondubbelzinnig identificeert.

De beperkingen in het ontwerpen van merken liggen in de menselijke creativiteit. Het komt voor dat ontwerpers van merken onbewust worden beïnvloed door al bestaande merken. Daardoor zijn er veel merken die op elkaar lijken.

meer dan 5 miljoen!

Wereldwijd waren er in 2014 meer dan 5 miljoen merknamen geregistreerd. De kans is dan groot dat merken gelijkenis met elkaar vertonen. Daarom is het heel verstandig om bij de registratie van een merknaam eerst goed te laten nazoeken of de gekozen naam wel toepasbaar is binnen de regio waar de naam gebruikt zal worden. Inbreuk op het merkenrecht van een derde levert uiteraard alleen maar (financiële) problemen op. Daar komt bij dat het aantal aanvragen voor nieuwe merken blijft stijgen.

Wettelijke regels

merkenrecht is regionaal

Evenals het octrooirecht is het merkenrecht regionaal geregeld.

In de Benelux is het merkenrecht neergelegd in de Benelux Merkenwet van 1962. De wet beschermt een merk in België, Nederland en Luxemburg. De belangrijkste eis die de wet aan een nieuw merk stelt is dat het zich voldoende onderscheid ten opzichte van andere gedeponeerde merken. Gedeponeerde merken zijn opgeslagen in het merkenregister dat vrij afzoekbaar is via de site van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Kijk voor meer informatie over merkenrecht in de Benelux bij het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom.

Het Europees merkenbureau EUIPO (European Union Intellectual Property Office) staat in Alicante en registreert de aanvragen voor handelsmerken en designs.Voor het aanvragen van een merk (trademark) in de Verenigde Staten is het USPTO (United States Patents & Trademark Office) de aangewezen weg.

duur van de bescherming

De duur van een merkenrecht is 10 jaar maar kan telkens weer verlengd worden zodat de beschermingsduur praktisch onbeperkt is.

® of TM zeggen weinig

De vaak gehanteerde symbolen ® of TM hebben in de Benelux geen waarde omdat wettelijk niet is voorgeschreven ze te vermelden.Toevoeging van deze symbolen betekent niet dat er sprake is van een geregistreerd merk. Het gebruik van de symbolen en de eis tot registratie om het te mogen gebruiken, verschillen per land.

Geregistreerde merken

©2006-2015 Patentvista.nl