Octrooikosten per landKies een land uit de lijst.
Na het kiezen van een land wordt een tabel opgebouwd die de taksen per jaar weergeeft. De gegevens uit de tabel worden ook in een grafiek weergegeven voor de totale looptijd van een 20-jarig octrooi. De overige octrooikosten zoals de kosten voor een nieuwheidsonderzoek, zijn niet in de grafiek opgenomen. Het zijn alleen de jaartaksen. De overige kosten worden in een aparte tabel naast de taksentabel getoond.

Wanneer nog geen data beschikbaar zijn, vermeldt de tabel '0'. Dat wil dus niet zeggen dat er geen tarief voor de genoemde kostencategorie is.

Veel landen berekenen extra kosten wanneer de octrooiaanvraag meer dan 10 claims bevat. Deze kosten zijn in de tweede tabel opgenomen als extra claimkosten.

disclaimer

Alle gegevens met betrekking tot octrooikosten zijn met grote zorgvuldigheid verzameld en vastgelegd. Desondanks kan het voorkomen dat de genoemde bedragen door recente wijzigingen, gemaakte fouten of onjuiste opgave door de informatieverstrekker, afwijkingen vertonen. Het verdient daarom aanbeveling altijd zelf de bedragen van octrooikosten bij de desbetreffende instanties te controleren (octrooibureaus of octrooigemachtigden).
©2006-2016 Patentvista.nl